Vi er totalleverandør av alle anleggsgartnertjenester til veianlegg. Som regel har anleggsgartneren ansvar for grøntanlegget i 3 år etter overlevering for å stelle de nyetablerte buskfeltene og slå gressarealene.

 • Skulstadmoen del 2.

  Skulstadmoen del 2.

  Byggeår: 2014. Oppdragsgiver: Flage maskin. Entrepriseform: Underentrepenør. Prosjektets intensjoner: Fortsette utbygging fra del 1 inn mot Vangstunellen. Anleggsgartnerens arbeidsoppgaver: Kantsteinssetting.…

 • Skulstadmoen del 1.

  Skulstadmoen del 1.

  Byggeår: 2013 Oppdragsgiver: Vassbakk og stol as. Entrepriseform: Underentrepenør. Prosjektets intensjoner:  Ny veg med 10 meters breidde, to nye rundkjøringar som…

 • Ytrebygdsveien

  Ytrebygdsveien

  Byggeår: 2008 Oppgradsgiver: Mesta Entrepriseform: Underentrepenør. Prosjektets intensjon: Etablere ny trafikksikker vei, med separat gang- og sykkelveg. Anleggsgartnerens arbeidsoppgaver: Kantsteinssetting. Brostein i rabatter…