Portfolio Category: Veianlegg

Skulstadmoen del 2.

Byggeår: 2014. Oppdragsgiver: Flage maskin. Entrepriseform: Underentrepenør. Prosjektets intensjoner: Fortsette utbygging fra del 1 inn mot Vangstunellen. Anleggsgartnerens arbeidsoppgaver: Kantsteinssetting. Brostein i rundkjøring og rabatter. Plante trær og busker. Etablere plen og gressbakke.    
Les mer

Skulstadmoen del 1.

Byggeår: 2013 Oppdragsgiver: Vassbakk og stol as. Entrepriseform: Underentrepenør. Prosjektets intensjoner:  Ny veg med 10 meters breidde, to nye rundkjøringar som erstattar tre eksisterende kryss og to underganger for trygg kryssing av E16 for myke trafikanter. Anleggsgartnerens arbeidsoppgaver: Kantsteinssetting. Brostein i rundkjøringer og rabatter. Planting av busker og trær. Etablering av plen og gressbakke.
Les mer

Ytrebygdsveien

Byggeår: 2008 Oppgradsgiver: Mesta Entrepriseform: Underentrepenør. Prosjektets intensjon: Etablere ny trafikksikker vei, med separat gang- og sykkelveg. Anleggsgartnerens arbeidsoppgaver: Kantsteinssetting. Brostein i rabatter og rundkjøringer. Opparbeidelse av plen og gressbakke. Planting av busker og trær.      
Les mer