Ytrebygdsveien

  • Ytrebygdsveien vei
  • Ytrebygdsveien sorbus blomstrer
  • Ytrebygdsveien midtrabatt
  • Ytrebygdsveien sorbus blomstrer
  • Ytebygdsveien fra luften
  • Ytrebygdsveien 800 600
  • Ytrebygdsveien fra luften 2

Byggeår: 2008

Oppgradsgiver: Mesta

Entrepriseform: Underentrepenør.

Prosjektets intensjon: Etablere ny trafikksikker vei, med separat gang- og sykkelveg.

Anleggsgartnerens arbeidsoppgaver: Kantsteinssetting. Brostein i rabatter og rundkjøringer. Opparbeidelse av plen og gressbakke. Planting av busker og trær.