Volvo Maskin Trondheim

Byggeår: 2013

Oppdragsgiver: Volvo maskin.

Entrepriseform: Sidestilt entreprise.

Prosjektets størrelse: 2400 m2.