Volvo Maskin Haugesund

Byggeår: 2015.

Oppdragsgiver: Volvo Maskin.

Entrepriseform: Sidestilt entresprise.

Prosjektets størrelse: 1200 m2.