• Prosjekt Vaskerelven
  • Vaskerelven 3
  • Vaskerelven magnolia

Byggeår: 2007

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Entrepriseform: Hovedentrepenør

Prosjektets intensjon: Oppgradere og lage et nytt uterom på Vestre Torggaten. Deler av gaten blir helt stengt for gjennomkjøring. Plassen blir tilrettelagt for uteservering og benker blir plassert for å kunne nyte en av Bergens gater.

Anleggsgartnerens oppgaver: Avgrense plass ved bruk av kantstein, granittheller brukes som dekke og tilpasses inntil skifer på fortau. Det brukes stålpullerter langs kant for å hindre innkjøring fra biler. Montere granittbenker som det plasseres en plantekum i midten av. Her plantes det magnolia.