• Tre før beskjæring
  • tre etter beskjæring
  • Knutekoll før klipping
  • Etter knutekolling
  • Seksjonsfelling
  • Trepleie
  • Bøk rotvelt
  • Bøk kommet ned forsvarlig
  • Mannsverkparken rotvelt

Trepleie innebærer stell av både små og store trær, frittvoksende eller formede, med og uten frukt. Med kunnskap innen sykdomsbekjempelse, råteskader, sikring og beskjæring av trær i bebodde og urbane strøk kan vi hjelpe deg med å ta vare på trærne på en funksjonell og hensiktsmessig måte.

Vi har Isa sertifiserte Arborister som kan utføre korrekt og sikker beskjæring og pleie av dine trær. Ved å velge fagfolk forlenger du trærnes levetid og styrker kronestrukturen slik at trærne bedre tåler ytre påvirkninger. Trær er et viktig element for dyr og mennesker, og bidrar til å øke det biologiske mangfoldet. Innslag av trær i by og landskap er en viktig del av klima og luftforbedring i urbane strøk.