Skulstadmoen del 1.

Byggeår: 2013

Oppdragsgiver: Vassbakk og stol as.

Entrepriseform: Underentrepenør.

Prosjektets intensjoner:  Ny veg med 10 meters breidde, to nye rundkjøringar som erstattar tre eksisterende kryss og to underganger for trygg kryssing av E16 for myke trafikanter.

Anleggsgartnerens arbeidsoppgaver: Kantsteinssetting. Brostein i rundkjøringer og rabatter. Planting av busker og trær. Etablering av plen og gressbakke.