Sartor Maskin as

Byggeår: 2012

Oppdragsgiver: Sartor Maskin as.

Entrepriseform: Sidestilt entreprise.

Prosjektets størrelse: 900 m2.