Byggeår: 2012.

Oppdragsgiver: Lyssand eiendom.

Entrepriseform: Sidestilt entreprise.

Prosjektets størrelse: 2950 m2.