Oppvekstbiotop elvemusling Haukås

Byggeår: 2015.

Oppdragsgiver: Bergen Kommune.

Entrepriseform: Hovedentrepenør.

Prosjektets intensjoner: Bygge et kunstig oppvekstbiotop for å redde den utrydningstruede elvemuslingen. Skape et lignede elvemuslingbiotop som er bygget i Tsjekkia, som er Europas første. Ved å skape et slikt kunstig biotop skapes det ideelle oppvekstforhold for muslingene.

Anleggsgartnerens arbeidsoppgaver: Grave grøfter, legge ned egnede masser og geonett. Lage en 50 cm bred kanal ved å plastre sidene med store steinblokker langs kantene og stein i bunn av kanalen. Noen steder er kanalen bredere. Det er også blitt lagt rulleplen langs kanalen, resten blir sådd våren 2016.