Luranetunet eldreboliger

Byggeår: 2002

Oppgragsgiver: Os Kommune

Entrepriseform:

Prosjektets intensjoner: Nybygg av boenhetene med egne innganger,  gunstig plasserte utearealer i forhold til sol og utsikt. Bevaring og tilpasning til natur- og kulturlandskap var et viktig mål i prosessen.

Anleggsgartnerens arbeidsoppgaver: Sette kantstein og legge belegningstein. Mure natursteinsmurer. Lage plen, plante trær, busker og stauder.