Løk og sommerblomster

  • Nyplantede sommerblomster
  • sommerblomster i hammjernsurne
  • Nyplantede sommerblomster 2
  • Sommerblomster
  • Sommerblomster

Sommerblomster og løk passer både i bed, og i store og små urner.

Vi har mulighet til å tilby faste avtaler med vår, sommer og høstplanting av utplantingsplanter som sommerblomster, løk og lyng.

Med vår hjelp kan du få en frodig og variert blomsterprakt på altaner, inngangspartier og ellers på uteområdet.

Det er et utallig utvalg av planter, så her er det bare fantasien som setter grenser.