• Grieg Hallen 1
  • Grieg Hallen fra oven
  • Prunusblomstring Grieghallen
  • Grieghallen

Byggeår: 2011

Oppdragsgiver: Skanska Norge.

Entrepriseform: Underentrepenør.

Prosjektets intensjon: Lage et nytt og brukervennlig uteareal oppå det nye garasjeanlegget.

Anleggsgartnerens arbeidsoppgaver: Legge granittheller på plassen. Montere store granittelementer som benker. Lage basseng på nordsiden. Montere pullerter. Sette kantstein rundt hele plassen. Replante store kirsebærtrær.