Aportekerhagen

  • Apoteker 800600
  • Uten navn-3

Byggeår: Ukjent

Oppdragsgiver: Bergen Kommune

Entrepriseform: Ukjent

Prosjektets intensjon: Ukjent

Anleggsgartnerens oppgaver: Skifer i trapper og avsatser. Storgatestein i tråkkog kjøreareal. Natursteinsmurer for høydefordeling. Tre og buskbeplantning.