Anleggsgartneren som har preget

byens gater og hager i 45 år!